Veelgestelde vragen over bewindvoering

We snappen dat je misschien veel vragen hebt over bewindvoering, beschermingsbewind, leefgeld, of andere zaken. Daarom hebben we de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.

Worden mijn schulden opgelost als ik onder bewind kom te staan?

Dit hangt onder andere af van jouw inkomsten en uitgaven. Bewindvoering is geen schuldsanering, als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven dan kunnen er schulden afbetaald worden. Als er geen geld is, dan kunnen de schulden ook niet worden opgelost.

Hoeveel leefgeld krijg ik als ik onder bewind kom te staan?

Leefgeld wordt gestort op een leefgeldrekening. Dit bedrag zal van de leef- en woon situatie afhangen. in de regel is dit een bedrag tussen de € 25,- en € 50,- per week, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Per extra gezinslid dat staat ingeschreven op jouw adres en afhankelijk van jou is, krijg je tussen de € 5,- en € 10,- per week extra. Uiteraard hangt dit af van je inkomen, vaste lasten en eventuele schulden.

Het leefgeld wordt op een vaste dag per week overgemaakt. Wisseling van de dag of splitsing van het bedrag is niet mogelijk. Als er een tekort op de beheerrekening ontstaat, kan het geld soms niet worden overgemaakt. Als dit op tijd wordt gesignaleerd, melden wij dat direct aan je.

Komen er nog steeds schuldeisers naar mij toe?

De schuldeisers, deurwaarders en/of incassobureaus kunnen nog steeds contact met je opnemen. Als dit gebeurt, neem dan meteen contact op met ons, of stuur de papieren door, zodat wij verder kunnen praten met de bewuste instelling.

Het is niet zo dat alle instellingen, wanneer je onder bewind staat, de schuld "bevriezen", in de meeste gevallen gaat het oplopen van de schuld met rente en kosten gewoon door. Daarom is het zaak dat wij zo snel mogelijk weten welke schulden er zijn. Daar kun je aan meewerken door ons alle post door te sturen.

Alle contacten lopen via Papillion Bewindvoering. Het is dus niet de bedoeling dat je zelf contact opneemt met de schuldeisers of afspraken maakt. Laat dit aan ons over!

Kost bewindvoering geld?

Ja, Papillion Bewindvoering is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Profesionele (beschermings)Bewindvoerders (NBPB). Papillion Bewindvoering brengt je maandelijks een bedrag (volgens het C tarief) in rekening. Daarnaast worden er éénmalige intakekosten berekend.

Voor deze kosten vragen wij standaard bijzondere bijstand aan. Als je niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komt moet je de kosten zelf betalen.

Waarom moeten mijn ouders, broers en zussen óf meerderjarige kinderen en echtgenoot hun handtekening zetten voor mijn verzoek tot onderbewindstelling?

Onderbewindstelling kan binnen een familie gevoelig liggen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin één van de kinderen de onderbewindstelling voor één van de ouders verzoekt. Daarom is het wenselijk dat de direct betrokkenen op de hoogte zijn van het verzoek en weten wie als bewindvoerder wordt voorgesteld. Dat kan later veel problemen en ruzie voorkomen. Als het vragen van instemming van familieleden op bezwaren stuit dan kunt je dat onder opgaaf van redenen bij de aanvraag onderbewindstelling vermelden.

Kan de bewindvoerder over medische zaken praten met de huisarts van degene die onder bewind staat?

Nee, dat kan niet. Een beschermingsbewind gaat alleen over geld (de financiën). Als iemand ook voor zaken die niets met geld (financiën) te maken hebben begeleiding nodig heeft, is het mogelijk mentorschap aan te vragen. Een mentorschap is mogelijk naast een beschermingsbewind.

Hoe lang duurt het voordat de kantonrechter uitspraak doet op een verzoek tot onderbewindstelling, curatele of mentorschap?

Dit verschilt sterk per zaak. Als alle benodigde documenten in één keer goed worden ingediend en er geen verdere informatie opgevraagd hoeft te worden, gaat het natuurlijk sneller dan als de ingediende gegevens niet meteen helder zijn, of onvolledig zijn. Ook hangt het ervan af of de kantonrechter vindt dat er een zitting nodig is of niet.

Waarvoor heb ik een machtiging nodig en hoe vraag ik die aan?

Een bewindvoerder en een curator hebben toestemming van de kantonrechter nodig voor een aantal handelingen en voor niet-alledaagse aankopen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • het doen van uitgaven boven de € 1500,-;
  • het verkopen van onroerende zaken;
  • het afsluiten van hypotheken; - het pachten, verpachten, huren of verhuren;
  • het aangaan van leningen en het doen of aannemen van schenkingen;
  • het verdelen van een nalatenschap en procederen.

In gevallen van twijfel raden wij u aan contact op te nemen met Papillion Bewindvoering via info@papillion-bewindvoering.nl of 036 - 536 35 52 (op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur).

Voor het aanvragen van een machtiging zijn formulieren te downloaden op deze website. Ook zonder zo'n formulier kan een machtigingsverzoek gewoon schriftelijk worden gedaan. Uit de vragen op de formulieren blijkt welke gegevens de kantonrechter nodig heeft om het verzoek te kunnen beoordelen. Zo mogelijk moeten ook bewijsstukken zoals facturen, offertes, bankafschriften en dergelijke worden bijgevoegd.

Wat is het verschil tussen curatele en onderbewindstelling?

Als je overweegt een ondercuratelestelling aan te vragen, dan doe je er verstandig aan eerst goed na te denken over de vraag of de curatele wel echt noodzakelijk is. Curatele is namelijk de zwaarste beschermingsmaatregel, zwaarder dan onderbewindstelling. Daarbij kan het volgende je misschien helpen.

Iemand die onder curatele staat heeft de toestemming van de curator nodig om contracten te kunnen afsluiten. Als hij die toestemming niet krijgt en toch een contract afsluit, dan kan de curator dat contract terugdraaien. Denk bijvoorbeeld aan contracten voor een mobiele telefoonaansluiting of via internet bestelde spullen. Denk ook aan auto's en/of bedrijven die op je naam gezet worden, omdat je daar misschien in meer of mindere mate toe gedwongen wordt.

Je kan de positie van iemand die onder curatele staat het beste vergelijken met de positie van een minderjarig kind. Beiden hebben toestemming nodig om een contract te kunnen afsluiten. En als de toestemming ontbreekt, kan het contract vrij eenvoudig worden teruggedraaid.

Als je onder bewind staat, kan je wel zelfstandig een contract afsluiten. Ook als dat niet met de bewindvoerder is besproken. Als de bewindvoerder het achteraf gezien niet verstandig vindt dat het contract is afgesloten, dan kan de bewindvoerder er in principe niets meer aan veranderen. Het contract moet dan worden nagekomen. Bij bewind is het dus noodzakelijk dat de persoon die het betreft zich aan afspraken met de bewindvoerder houdt.

Ondercuratelestelling is niet nodig als je bijvoorbeeld nooit alleen winkelt (ook niet via het internet), maar altijd onder toezicht van een ander. Ook is curatele niet nodig als je lichamelijk of verstandelijk niet in staat bent om een contract in te vullen en te ondertekenen. In deze situaties kan prima met een onderbewindstelling worden volstaan. En mocht later toch blijken dat ondercuratelestelling beter is, dan kan altijd nog een verzoek tot omzetting van onderbewindstelling in ondercuratelestelling worden ingediend.

Een ondercuratelestelling moet via een advertentie in twee kranten en in de Staatscourant bekend worden gemaakt. Een onderbewindstelling komt niet in de krant.

De rechter gaat na of een aangevraagde ondercuratelestelling wel echt nodig is en kan beslissen tot een onderbewindstelling, eventueel aangevuld met een mentorschap, als hij ondercuratelestelling niet echt noodzakelijk vindt.