Papillion Bewindvoering: beschermingsbewind Almere

Wat is beschermingsbewind?

Zodra je achttien jaar bent ben je volwassen, je bent meerderjarig en hebt het recht om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een abonnement en het kopen van een auto. De overheid gaat ervan uit dat je goed nadenkt over je uitgaven en dat je handelingsbekwaam bent.

Sommige mensen kunnen hun financiële zaken echter niet goed beheren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat jongeren meer geld uitgeven aan kleding en telefoneren dan dat ze verdienen met een (bij)baantje. Denk ook aan ouderen die bijvoorbeeld door een ziekte meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt van het pensioen. Niet iedereen is even goed in het omgaan met geld, sommige mensen hebben hier wat hulp bij nodig.

Als er meer geld wordt uitgegeven dan ontstaan er natuurlijk problemen. Vaak zijn dat eerst rekeningen die niet betaald worden, vervolgens wordt het ene tekort aangevuld met het andere en uiteindelijk wordt de post niet meer opengemaakt.

Op een gegeven moment zou er een moment kunnen zijn waarop je je afvraagt of er hulp kan komen. Die hulp kan komen in de vorm van beschermingsbewind. Je kunt dit aanvragen bij de kantonrechter en deze zal hierover een uitspraak doen. De formulieren om beschermingsbewind aan te vragen kun je hier vinden.

Als de kantonrechter jou onder beschermingsbewind heeft gesteld dan zal de bewindvoerder (onder toezicht van de rechter) het beheer over jouw bezittingen en geld overnemen. Je kan dus niet meer zelfstandig beslissen wat je met je bezittingen doet. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Zo lang het nodig is zal de bewindvoerder samen met jou beslissingen nemen over jouw financiële situatie. De bewindvoerder kan jouw belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

Wat is het verschil tussen curatele en onderbewindstelling?

Als je overweegt een ondercuratelestelling aan te vragen, dan doe je er verstandig aan eerst goed na te denken over de vraag of de curatele wel echt noodzakelijk is. Curatele is namelijk de zwaarste beschermingsmaatregel, zwaarder dan onderbewindstelling. Daarbij kan het volgende je misschien helpen.

Iemand die onder curatele staat heeft de toestemming van de curator nodig om contracten te kunnen afsluiten. Als hij die toestemming niet krijgt en toch een contract afsluit, dan kan de curator dat contract terugdraaien. Denk bijvoorbeeld aan contracten voor een mobiele telefoonaansluiting of via internet bestelde spullen. Denk ook aan auto's en/of bedrijven die op je naam gezet worden, omdat je daar misschien in meer of mindere mate toe gedwongen wordt.

Je kan de positie van iemand die onder curatele staat het beste vergelijken met de positie van een minderjarig kind. Beiden hebben toestemming nodig om een contract te kunnen afsluiten. En als de toestemming ontbreekt, kan het contract vrij eenvoudig worden teruggedraaid.

Als je onder bewind staat, kan je wel zelfstandig een contract afsluiten. Ook als dat niet met de bewindvoerder is besproken. Als de bewindvoerder het achteraf gezien niet verstandig vindt dat het contract is afgesloten, dan kan de bewindvoerder er in principe niets meer aan veranderen. Het contract moet dan worden nagekomen. Bij bewind is het dus noodzakelijk dat de persoon die het betreft zich aan afspraken met de bewindvoerder houdt.

Ondercuratelestelling is niet nodig als je bijvoorbeeld nooit alleen winkelt (ook niet via het internet), maar altijd onder toezicht van een ander. Ook is curatele niet nodig als je lichamelijk of verstandelijk niet in staat bent om een contract in te vullen en te ondertekenen. In deze situaties kan prima met een onderbewindstelling worden volstaan. En mocht later toch blijken dat ondercuratelestelling beter is, dan kan altijd nog een verzoek tot omzetting van onderbewindstelling in ondercuratelestelling worden ingediend.

Een ondercuratelestelling moet via een advertentie in twee kranten en in de Staatscourant bekend worden gemaakt. Een onderbewindstelling komt niet in de krant.

De rechter gaat na of een aangevraagde ondercuratelestelling wel echt nodig is en kan beslissen tot een onderbewindstelling, eventueel aangevuld met een mentorschap, als hij ondercuratelestelling niet echt noodzakelijk vindt.