Regels & afspraken bewindvoering

Zodra je bij ons onder bewind komt te staan maken we heldere afspraken met elkaar, deze afspraken onderteken je ook. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste regels & afspraken. De volledige versie kun je hier downloaden.

POP

In samenwerking met jou maken wij een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) met daarin de doelen van het beschermingsbewind op langere termijn.

Afspraken

Kom niet zonder afspraak langs, het is dan niet zeker of wij je op dat moment kunnen helpen. Daarnaast zijn alle gesprekken die gevoerd worden met begeleiding. Zonder begeleiding is er dus geen afspraak mogelijk.

Rekeningen

Papillion Bewindvoering maakt gebruik van minimaal twee rekeningen, één beheerrekening en één leefgeldrekening. Een spaarrekening kan geopend worden om te sparen als de schulden afgelost zijn.

Inkomsten

Alle inkomsten, zoals salaris en/of uitkering, worden op de beheerrekening gestort. Uitkering- en loonspecificaties komen dus bij ons.

Leefgeld

Leefgeld wordt wekelijks, op een vaste dag, gestort op de leefrekening. De hoogte hangt af van de leef- en woonsituatie.

Kostgeld

Van inwonende kinderen met een eigen inkomen (salaris en/of uitkering) wordt verwacht dat zij kostgeld betalen.

Kleedgeld

Wanneer het mogelijk is wordt er per maand kleedgeld gereserveerd.

Automatische incasso's / acceptgiro's / internetbestellingen

Geef géén machtigingen voor automatische incasso's af, ook geen éénmalige. Dit gooit je vaste lasten in de war en brengt je leefgeld in gevaar. Teken zelf ook geen acceptgiro's. Doe géén internetbestellingen, overleg met ons als je echt iets nodig hebt. Wij kijken dan of er geld voor beschikbaar is.

Extra geld bij schulden

Wordt, in principe niet toegekend. Voor zeer uitzonderlijke gevallen kun je extra geld aanvragen. Dat wil niet zeggen dat we het je ook geven.

Kinderbijslag

Kinderbijslag zal standaard niet worden gebruikt voor het aflossen van schulden. Dit geld is bestemd voor de verzorging van je kind(eren). Als er acute problemen zijn (bijvoorbeeld dreigende afsluiting van drinkwater) kan de kinderbijslag hiervoor worden gebruikt.

Vakantiegeld bij schulden

Vakantiegeld is een zogenoemd beslagbedrag. Een schuldeiser mag hierop beslag leggen. Wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald, wordt dit bedrag volledig gebruikt ter aflossing van schulden.

Vakantiegeld als je schuldenvrij bent

Wordt in overleg met jou bepaald, bijvoorbeeld sparen of extra leefgeld.

Boetes

Alle boetes worden in principe gekort op het leefgeld.

Mobiele telefoon bij schulden

Er wordt streng toegezien op uw belgedrag. Buitensporig belgedrag wordt van uw leefgeld betaald.

Overige abonnementen en betalingen

Als er schulden zijn, schrappen we zoveel mogelijk overbodige betalingen om geld vrij te maken voor het afbetalen van schulden. Daaronder vallen ook loterijen e.d.

Verzekeringen

Iedereen moet, wettelijk gezien, een basiszorgverzekering hebben. Daarnaast zijn wij verplicht een WA-verzekering voor u af te sluiten. In geval van een eigen huis zijn wij ook verplicht een opstalverzekering af te sluiten.

Schuldeisers

Wij gaan voor jou aan de slag en nemen contact op met de schuldeisers. Allereerst zullen wij een schuldenoverzicht gaan samenstellen. Verder proberen wij met hen afspraken te maken. Laat dit aan ons over en stuur ze naar ons toe!

Geld lenen bij anderen

Geld lenen bij anderen moet je niet doen. Wij betalen dit geleende geld niet terug. Ook reeds eerder geleend geld niet, dit moet terugbetaald worden uit het leefgeld.

Aangifte inkomstenbelasting

Wij doen één aangifte voor de inkomstenbelasting per jaar. Wanneer er tot vijf jaar terug geen aangiftes zijn gedaan kunnen wij deze aangiftes alsnog voor je doen. Hiervoor worden kosten berekend.

Rapportage

Aan het eind van de maand worden alle bankafschriften gedownload en bij ons verwerkt. Als deze bankafschriften zijn verwerkt, worden ze per mail naar jou toe gezonden. Mocht je geen e-mail adres hebben dan krijg je deze per post. Door middel van deze afschriften kan je zien wat er in de afgelopen maand met je geld gebeurd is.

Sparen

Als je schuldenvrij bent bouwen wij eerst een buffer op van twee netto maandinkomens. Daarna bepalen we samen wat er met het maandelijks overblijvende bedrag gaat gebeuren.

Klachten

En wat als de samenwerking niet zo gaat als je zou willen en je een daadwerkelijke klacht hebt over de uitoefening van de bewindvoering? Dan kun je een klacht indienen. De klachtenprocedure staat hier beschreven.

Als je er echt niet uitkomt, kun je de kantonrechter vragen een oplossing te zoeken. Bedenk wel dat ook dit weer griffierechten kost.